Akciğer Kanseri Tedavisinde Yeni Bir Ajan: Lorlatinib

lortanitob

Lorlatinib, ALK (anaplastik lenfoma kinaz) pozitif metastatik küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (KHDAK) endikasyonu ile 3 Mart 2021 tarihinde FDA tarafından resmi onayını aldı.

Lorlatinib için yapılan randomize, çok merkezli, açık etiketli, aktif kontrollü çalışmaya (Çalışma B7461006-NCT03052608) ALK-pozitif metastatik KHDAK’sı olan ve metastaz için sistemik tedavi almamış 296 hasta dâhil edilmiştir. Hastalar günde 1 kez 100 mg oral lorlatinib (n=149) veya günde 1 kez 250 mg oral crizotinib (n=147) uygulanmak üzere randomize edilmiştir.

Çalışma sonuçlarında göre bağımsız merkezi inceleme (BICR) kör hakem değerlendirmesinde, lorlatinib ile progresyonsuz sağkalımda (PFS) risk oranı 0.28 (%95 GA:0.19,0.41; p<0.0001) il belirgin iyileşme gözlenmiştir. Medyan PFS lorlatinib için tahmin edilemezken, crizotinib için 9.3 ay (%95 GA: 7.6,11.1) olarak bulunmuştur. Genel sağkalım, PFS analizi sırasında henüz belirlenememiştir.

Merkezi sinir sisteminin (MSS) tutulumu tüm hastalarda değerlendirilmiştir.

Lorlatinib kolunda 17 hastada, crizotinib kolunda ise 13 hastada MSS lezyonları tespit edilmiştir. Bu hastalar içinde BICR değerlendirmesi ile intrakraniyal objektif yanıt oranları (ORR) lorlatinib kolunda %82 (%95 GA: 57,96) ve crizotinib kolunda ise %23 (%95 GA: 5,54) olarak bildirilmiştir. İntrakraniyal yanıt oranları süreleri ≥12 ay için lorlatinib kolunda %79 ve crizotinib kolunda ise %0 olarak gözlenmiştir. 

Çalışmada lorlatinib uygulanan hastalarda en sık gözlenen (insidans ≥ %20), grad 3-4 laboratuvar anormalliklerinin de dahil olduğu yan etkiler ise ödem, periferal nöropati, kilo alımı, kognitif etkiler, halsizlik, dispne, artralji, diyare, duygudurum değişiklikleri, hiperkolesterolemi, hiperglisemi ve öksürük olarak belirlenmiştir.

 

Referans:

https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-approves-lorlatinib-metastatic-alk-positive-nsclc?utm_medium=email&utm_source=govdelivery (Son erişim tarihi:15.03.2021)

#Akciğer Kanseri #Lorlatinib #Akciğer

Nobel İlaç’ın Sağlık Profesyonellerine Yönelik Dijital Platformu

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak ve hizmetlerimizi daha etkin sunmak için, üçüncü kişilere ait olanlar da dahil, çerezler ve benzer teknolojiler kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası’nı ve Çerez Politikası’nı. inceleyebilirsiniz.