Akciğer Kanserinden Korunmak İçin Sigara İçmeyelim

akciger

Akciğer kanseri, akciğer dokularında bulunan anormal hücrelerin kontrolsüz çoğaldığı bir hastalıktır. Tütün ürünlerinin tüketiminin artması ve sigara içme alışkanlığındaki artış akciğer kanseri sıklığını giderek artırmıştır.

Akciğer kanseri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için önemli bir ölüm nedenidir. Dünya genelinde ve Amerika’da hem erkeklerde hem de kadınlarda kansere bağlı ölümlerin en sık nedeni olup, tüm kanser ölümlerinin kabaca 1/5’inden (%19,4) sorumludur.

Sigara kullanımı akciğer kanserinin %90’dan fazla olacak şekilde, en sık görülen nedenidir. Günlük içilen sigara adedi sigara içme süresi, sigaraya başlama yaşı, dumanı içine derin çekme ve alınan katran miktarı kanser gelişme riskini etkiler. Sigara dumanında 4000’den fazla kimyasal ve 70’ten fazla kanser oluşumuna neden olan madde olduğu bilinmektedir. Sigara dumanına pasif olarak maruz kalınması da akciğer kanseri riskini artırmaktadır. Kendileri sigara içmedikleri halde ev veya işyerlerinde pasif olarak dumana maruz kalan kişilerde akciğer kanseri gelişme riski %20-30 artmaktadır. Puro içenlerde risk 3 kat, pipo kullananlarda 8 kat artmaktadır. ‘’Light’’ sigaraların kullanımının kanser riskinde azalmaya neden olduğu ise kanıtlanmamıştır. Akciğer kanseri hiç sigara kullanmamış kişilerde de görülebilmektedir. Kanser hastalarının %15’ini sigara içmeyenler oluşturmaktadır.

Sigaranın bırakılması durumunda akciğer kanseri olasılığı zamanla azalmakta ve sigara bırakıldıktan 10-20 yıl sonra hiç içmemişlerin düzeyine yaklaşmaktadır. Gelişmiş ülkelerde sigara karşıtı kampanyalarla sigara kullanımlarının başarılı bir şekilde azaltılması bu ülkelerde akciğer kanseri sıklığını azaltmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde, özellikle kadınlarda, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel olarak akciğer kanseri sıklığı giderek artmaya devam etmektedir. Akciğer kanseri önlenebilir bir hastalıktır.

Akciğer kanserlerinin en önemli nedeni tütün ve tütün ürünlerinin kullanımıdır. Bu nedenle hastalıktan korunmada en önemli faktör sigaraya başlamamak ya da içiliyorsa bırakmaktır. Özellikle gençleri hedef alan koruyucu programlar çok önemlidir. Akciğer kanserine yakalanan fakat sigara kullanmaya devam eden hastalar mevcuttur. Bu hastalarda sigara kullanımı, ikinci bir kanser gelişme riskini ve uygulanan tedavilere bağlı yan etki olasılığını artırmaktadır.

Günümüzde akciğer kanserlerinin erken evre tespiti için bazı ülkelerde düşük doz bilgisayarlı tomografi (DDBT) tarama testi olarak önerilmektedir. Bu tarama yöntemi ağır sigara içme öyküsü olup (30 paket yılı veya daha fazla), halen içmeye devam eden veya son 15 yıl içerisinde bırakmış, 55-74 yaş arası kişilere önerilmektedir. Amerika’da yapılan büyük bir çalışmada bu tarama testi ile akciğer kanserinden ölüm olasılığı akciğer grafisi ile takip edilenlere göre %20 azalmıştır.

 

Referanslar:

  1. https://toraks.org.tr / Akciğer Kanseri

Nobel İlaç’ın Sağlık Profesyonellerine Yönelik Dijital Platformu

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak ve hizmetlerimizi daha etkin sunmak için, üçüncü kişilere ait olanlar da dahil, çerezler ve benzer teknolojiler kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası’nı ve Çerez Politikası’nı. inceleyebilirsiniz.