Biyobenzer İlaç Nedir?

biyobenzer

Biyobenzer ilaç nedir?

Biyobenzer ilaç, referans biyolojik ürünlerin patent süresi dolduktan sonra üretilen benzer versiyonlarıdır; büyük molekül yapısındandır ve bunların üretiminde kimyasal bileşimler yerine, canlı hücreler, organizmalar kullanılır. Heterojen ve karmaşık bu biyofarmasötik ilaçlar, rekombinant DNA (rDNA) teknolojisi, kontrollü gen ekspresyonu, antikor uygulamaları gibi biyoteknoloji metodlarıyla geliştirilen, geneli protein yapıda olan tıbbi ürünlerdir.

Biyobenzer ilaçların günümüzdeki yeri ve önemi nedir?

Kanser, anemi ve otoimmün bozukluklar (MS, romatizmal artirit, sedef ve bağırsak enflamasyonu...) gibi tedavisi en zor olan hastalıklar, en iyi, biyoteknolojik ürünler ile tedavi edilir. Bilindiği gibi biyoteknolojik ürünlerin sahip olduğu yüksek fiyatlar hem devlete büyük bir maddi yük hem de hastaların ilaca erişiminin önündeki en büyük engeldir. Biyobenzerlerin iyi tanınması ve klinik kullanımının yaygınlaşması ile, doktor ve hastaları için en iyi kalitedeki tedavi seçeneklerine erişim kolaylaşacaktır ve bu durum; sağlık sistemi maliyetlerini azaltacaktır. Biyobenzerlerin sağlık sistemine en büyük katkısı aynı etkinlikteki ilaca daha kolay ve birden fazla üretici tarafından ulaşımın sağlanmasıdır. Aynı kalite ve etkinlikteki bir ürüne birden fazla kaynaktan ulaşabiliyor olmak rekabetin yaratılmasını sağlayarak doğrudan ürün fiyatlarına yansıyacak ve bu da devletlerin üzerindeki ilaç maliyet yükünü azaltacaktır. Biyobenzerlerin artması ile orijinatör firmaların pazarı domine eden gücü zayıflayacaktır. Bu sayede yerel üreticilerin pazardaki varlığı baskın hale gelebilecek ve sağlık sistemi için ayrılan kaynaklar daha fazla ilaç geliştirmek için toplum yararına kullanılabilecektir.

 

Referanslar

  1. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20016689.2016.1272308?src=recsys

#Biyobenzer #İlaç #Nobel #Nobelyum #SağlıkiçinDeğer

Nobel İlaç’ın Sağlık Profesyonellerine Yönelik Dijital Platformu

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak ve hizmetlerimizi daha etkin sunmak için, üçüncü kişilere ait olanlar da dahil, çerezler ve benzer teknolojiler kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası’nı ve Çerez Politikası’nı. inceleyebilirsiniz.