HepB-Kayıt Çalışması ile Türkiye Hepatit Yolculuğu Belirleniyor!

HepB-thumbnail-12122023

2021 Yılında Nobel İlaç koşulsuz desteği ve VHSD (Viral Hepatit Savaşım Derneği) iş birliği ile başlayan, “Retrospektif Kronik Hepatit B Hasta Kayıt Çalışması” 2. Yılını tamamlarken, en önemli çıktıları da Ekim ayında gerçekleşen VHSD Kongresinde paylaşıldı. 

Çalışma, ana koordinatörlerimiz sayın Prof.Dr.Fehmi Tabak ve Prof.Dr.Rahmet Güner’in yoğun destekleri ile hızla devam ediyor. Bu çalışma, Hepatit camiasında yapılmış İLK Retrospektif hasta kayıt çalışmadır. Geriye dönük 2010 yılından itibaren hasta kayıtları yapılmaktadır. Şu an en son güncel hasta giriş sayımız 3005’tir. 

Çalışmada toplam 33 merkezden, araştırmacı hocalarımız ve yardımcı araştırmacı hekimlerimiz ile toplam 66 enfeksiyon hastalıkları hekimi bulunuyor.  Merkezler, ülkemiz Hepatit B haritasını homojen bir şekilde gösterebilmek için, tamamen bağımsız ve her bölgeden olacak şekilde, koordinatör hocalarımız ile belirlendi. Yılda en az 2 online araştırmacı toplantısı yapılan çalışmanın, her yıl sonuçları kongrede paylaşılıyor. 

Çalışmada 10 alt grup konu da merkezlerimiz tarafından yayın olarak hazırlanmaya başlandı ve bir merkezimizin çalışması AASLD’den kabul aldı. Yayınlar arttıkça, uluslararası kongrelerde daha fazla başvuru ile olacağımıza ve kabul geleceğine; ülkemizin İLK Hepatit B Yol Haritasının Dünya’da fark edileceğini düşünüyoruz. 

Bu sene yapılan kongrede paylaşılan,ana grup ve alt grup analizlerinden çarpıcı sonuçlardan bazıları ise şu şekilde;

 • >50 yaş hastaların, yaklaşık %60’ında 1 veya daha fazla eşlik eden ko-morbidite var.
 • HBeAg Pozitifliği oranı yaklaşık %20.
 • Hastaların %5’inde siroz mevcut.
 • İlk tedavide hastalar %44 oranında TDF, %33 oranında ETV kullanıyor. TAF ise %3,5.
 • Tedavi başlangıcı molekül seçiminde hastanın yaşının en önemli faktör olduğu görüldü. İkinci parametre eGFR olarak görüldü.
 • 10.yılda hastaların %49’u TDF, %34’ü ETV ve %11’i TAF kullanıyor. 
 • Tedaviyi değiştirme nedenlerinde ilk 2 sırada yan etki ve hekim isteği bulunuyor.
 • HBV DNA saptanamazlık oranı 5.yılda %85 üzerinde, 10 yılda %94 bulundu.
 • ALT normalizasyonu 5. Yılda yaklaşık %75, 10 yılda %79.
 • HBeAg serokonversiyonu TDF ile %14, ETV ile %16 bulundu.
 • Yaklaşık %38 hastada HAV IgG bakılmamış, bakılan hastalarına %8’inde negatif. 
 • Çalışmada düşük viremili (HBV DNA<2000 IU) oranı %14 bulundu.
 • Düşük viremili hastaların başlangıç DNA değerleri yüksekti ve %8‘inde siroz vardı.
 • Uzun dönemde ETV vs TDF kreatinin değişimi anlamlı görülmedi.
 • Lipid profilinde TDF ile anlamlı azalma görüldü.

Nobel İlaç olarak, hepatolojide hastalığın tedavisine hizmet etmekle beraber, “Hastalık ve Yolculuğu” na da hizmet etmek dileği ile, tüm enfeksiyon hastalıkları ve Hepatit B ile ilgilenen hekimlere yol gösterecek bir çalışma olma dileği ile bu koşulsuz sponsorluktan gururu duyuyoruz. Çalışmada olan tüm merkezlerimize, ana koordinatör hocalarımız başta olmak üzere teşekkürlerimizi sunarız. İlerleyen zamanda yayınları ve sonuçları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

 Nobel; Sağlık İçin Değer! 

Ref: Hep-B Kayıt Çalışması 2023 analiz sonuçları, VHSD Kongresi. Preprint yayın sonuçlarıdır. 

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak ve hizmetlerimizi daha etkin sunmak için, üçüncü kişilere ait olanlar da dahil, çerezler ve benzer teknolojiler kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası’nı ve Çerez Politikası’nı. inceleyebilirsiniz.